ดอกคอสมอสบานรับลมหนาวงดงามที่บ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

27 ธันวาคม 2562 ที่บ้านน้ำจวง ม. 13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก ประมาณ 130 กม.  เป็นหมู่บ้านกลางขุนเขาสูง ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง สภาพอากาศช่วงนี้หนาวจัดในช่วงเช้า อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ที่ภูทับสี่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ได้ปรับพื้นที่ยอดภูเป็นนาขั้นบันได ปลูกพืชผัก ผลไม้ และแปลงดอกไม้เมืองหนาวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ขณะนี้ ดอกคอสมอส กำลังเบ่งบานสวยงามมาก ๆ นักท่องเที่ยวไปเยือนต่างประทับใจ

เที่ยวชมธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง สอบถามได้ที่  โทร.081-7011199 ,087-3178089, 064-0871011 ,089-2442552

 

 

…………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น