ชาวบ้านนาตอน ตำบลบ่อภาคช่วยทำฝายชะลอน้ำเก็บกักไว้ใช้ผลิตประปา

แล้งปีนี้มาเร็ว ชาวบ้าน ต.บ่อภาค  อ.ชาติตระการ  กว่า 50 คน ระดมช่วยกันทำฝายกั้นน้ำชั่วคราว คลองน้ำนาตอน ที่ไหลมาจากภูเขา หลังจากพบว่าปีนี้ระดับน้ำมีปริมาณลดลงค่อนข้างเร็วมาก หวั่นไม่มีน้ำผลิตประปาหมู่บ้าน

วันที่  27 ธ.ค.2562 นายนันทอง  ทองมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาตอน หมู่ 1 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  ได้นำชาวบ้าน กว่า 50 คน ระดมช่วยกันทำฝายกั้นน้ำ  คลองน้ำนาตอน ที่ไหลมาจากภูเขา หลังจากพบว่าปีนี้ระดับน้ำมีปริมาณลดลงค่อนข้างเร็วกว่าทุกปี  หากไม่รีบเก็บกักน้ำไว้จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการผลิตประปา ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนนี้อย่างแน่นอน

นายนันทอง  ทองมา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาตอน หมู่ 1 ต.บ่อภาค  กล่าวว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วมาก ทางชาวบ้านจึงได้ของบซื้อวัสดุในการทำฝายจากทาง อบต.บ่อภาค  ทำฝายชะลอน้ำจำนวน 2 จุด ในคลองน้ำนาตอน และนำชาวบ้านมาช่วยกันลงแรงทำฝายชะลอน้ำ  แต่สำหรับปีนี้ระดับน้ำลดลงมากการทำฝายชะลอน้ำจำนวน 2 จุด จะช่วยเก็บกันน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และมีน้ำในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านบ้านนาตอน ได้จนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้

สำหรับน้ำที่ชาวบ้านร่วมกันทำฝายเก็บกักนี้ สามารถหล่อเลี้ยงบ้านเรือนประชาชนกว่า 156 ครอบครัว  วัด   โรงเรียน และอบต.บ่อภาค  ซึ่งหากไม่รีบทำฝายชะลอน้ำ ชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากทั้งหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้ำจากที่ใด นอกจากน้ำจากคลองนาตอน ที่ไหลลงมาจากภูเขาเพียงสายเดียวนี้เท่านั้นในการหล่อเลี้ยง หากภัยแล้งรุนแรง จนน้ำแห้งขอดหมด ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนหนัก  ไม่มีน้ำผลิตประปา และน้ำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

/////////////

แสดงความคิดเห็น