กองทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ราบสูง

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62  ที่บริเวณห้องโถงด้านหน้า กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาว จาก นายอดุลยเดช ประทีปสินธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดซื้อและประสานงานธุรกิจภายนอก พร้อมคณะ บริษัท คริสตอลล่า จำกัดทั้งนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์มอบผ้าห่มกันหนาวให้ กับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2,000 ผืน เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3  เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 และยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว โดยที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  มาด้วยดีโดยตลอด ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17  ภาคเหนือ  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ราบสูงมีอากาศหนาวเย็น  ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับนำไปมอบให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดน และประชาชนที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

แสดงความคิดเห็น