ทำพิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระราชานุญาตจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก” ประจำปี 2563 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเนาวรัตน เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การออกร้านกาชาดพาโชคลุ้นของรางวัลมากมาย การประกวดนางสาวพิษณุโลก 2 การแสดงศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน การประกวดและจำหน่ายของดีขึ้นชื่อ หมาบางแก้ว ปลากัดสวยงาม และไก่เหลืองหางขาว ต้นกำเนิดสายพันธุ์ของจังหวัดพิษณุโลก การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น การออกรางวัลสลากกาชาด การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าตลาดประชารัฐ การแสดงมหรสพคอนเสิร์ตทุกค่ำคืน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดงาน.
——————————————-

แสดงความคิดเห็น