โชว์รถซุปเปอร์ฮีโร่ BATMAN คึกคักกิจกรรมวันเด็กกองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เวทีกลาง บริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และอ่านคำขวัญในวันเด็ก “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” พร้อมด้วย พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 โดยมีหน่วยขึ้นตรงร่วมจัดเวทีการแสดงของแต่ละหน่วยขึ้นเอง อาทิ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  มีกิจกรรมต่างๆร่วมสนุกกับน้องๆหนูๆ พร้อมแจกรางวัลให้กับเด็ก ซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพล และประชาชนรอบค่าย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย สร้างความสนุกสนานในวันเด็กเป็นอย่างมากทั้งนี้ ทางกองทัพบกได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่นำมาจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ  การมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พร้อมนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้มีความรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสืบสานต่อเนื่องตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรในส่วนของ ศอ.จอส. พระราชทานภาค 3 ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานควบคู่ไปกับความบันเทิง โดยแม่ทัพภาคที่ 3 มอบกระเป๋าพระราชทานให้กับผู้มาร่วมงานวันเด็กด้วย  และยังมีการนำรถยนต์ต้นแบบของฮีโร่รัตติกาล Batman ของ พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รอง เสธนาธิการ มทบ.39 มาโชว์ให้กับน้องๆหนูๆได้ชม ทำให้ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมาก  นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์อาทิ รถถัง ปืนใหญ่ และมีอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไว้บริการเด็กๆและผู้ที่มาร่วมงานอย่างมากมาย

แสดงความคิดเห็น