นักเรียนผุดไอเดียทำขนมชั้นสมุนไพร สร้างรายได้ระหว่างเรียน

ขนมไทย เป็นขนมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทย แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็นรักสงบ มีความละเอียดอ่อน พิถีพิถัน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์ของขนมไทย เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและสืบสานต่อคงไว้ ตลอดจนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับนักเรียนระหว่างเรียน โดยนายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาบัววิทยา มีความตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการทำขนมไทย สามารถหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นขนมไทยได้มากมายหลายรูปแบบ

นางสาวศรีแพร แก้วกองทรัพย์ ครูผู้สอนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ใช้ช่วงชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สอนนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงภาคบ่าย เราก็เลยรวมกลุ่มนักเรียนทำขนมชั้น เป็นขนมชั้นดอกกุหลาบ ที่ทำจากสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีใบเตย และอัญชันค่ะ เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะเป็นการเพิ่มอาชีพให้กับนักเรียน รายได้แบ่งเป็นค่าอาหาร เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เราเก็บระดมทุนเป็นค่าหุ้นคนละ 100 บาท มาตั้งแต่ชั้น ม.1 จนถึง ม 4 เป็นเวลา 4 ปีแล้วนะคะ จำหน่ายทางเว็บไซด์ ทำตามออเดอร์ จำหน่ายเป็นของฝาก อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีนโยบายให้ส่วนราชการในจังหวัดนำขนมไทยจัดเป็นอาหารว่างในการประชุม เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะ วันนี้ก็ได้ทำขนมเบรกสำหรับต้อนรับท่านผู้ว่าฯ ด้วยค่ะ

นางสาวสิรีธร ทรงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บอกว่า “วันนี้ทำขนมชั้นดอกกุหลาบสมุนไพรจำหน่าย ทางกลุ่มก็จะแบ่งหน้าที่กันค่ะ มีคนทำบัญชี การเงิน คนทำขนม แล้วก็ช่วยกันทุกคนค่ะ เราใช้ช่วงเวลาตอนฝึกอาชีพที่โรงเรียนจัดเป็นชั่วโมงเป็นคาบไว้ให้ค่ะ เป็นโครงการที่ดีค่ะสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ค่ะ ได้มีอาชีพติดตัวไปเพราะถ้าจบไปไม่มีงานก็สามารถทำขายได้ค่ะ”

ซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์เบเกอรี่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมามากมาย ทำให้มีพิมพ์อะไรใหม่ ๆ ให้เล่น มาดัดแปลงให้ขนมมีความสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น จากที่ทำเป็นขนมชั้นดอกกุหลาบเพียงอย่างเดียว ก็มีรูปแบบเป็นดอกไม้แบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า นับเป็นการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่ทักษะอาชีพ มาใช้ในโรงเรียนจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนใช้เวลาว่างฝึกงานอาชีพการทำขนมชั้น จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับนักเรียน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการคิดตัดสินใจ วางแผนการผลิต คำนวณต้นทุน กำไร ซื้อขายโดยยึดหลักคุณธรรม ที่สำคัญยังเป็นการปูพื้นฐานในการต่อยอดทำธุรกิจในอนาคตให้แก่นักเรียนอีกด้วย สำหรับในพื้นที่อำเภอนครไทย และใกล้เคียง สามารถสนับสนุนขนมอร่อย ๆ ของนักเรียนในราคาไม่แพง เพียงกล่องละ 10 บาท ได้ทางเพจ โรงเรียนนาบัววิทยา หรือ เพจของอาจารย์ ศรีแพร แพร แก้วกองทรัพย์ โทรศัพท์ 055-991300

แสดงความคิดเห็น