สสจ.สอนนักเรียนทำหน้ากากอนามัย ใช้ป้องกันโรคโคโรน่าอย่างประหยัด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ห้องประชุมตึกใหม่ ชั้น 6 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 และไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อีกทั้ง ยังสามารถใช้ซ้ำ ลดการเกิดขยะจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วย โดยวัสดุอุปกรณ์ในการทำไม่ยุ่งยาก มีผ้าที่ควรเลือกใช้ผ้าที่มีลักษณะนิ่ม หรือเป็นผ้าสำลี ยางยืด เข็ม ด้าย

ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 หลังจากที่เชื้อไวรัส ดังกล่าวแพร่ระบาดไปยัง ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจังหวัดพิษณุโลกมีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนมี ความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง ทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด และกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้หน้ากากอนามัย – เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

จากคำแนะของกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสามารถป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ได้โดยใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้ามาทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพราะหน้ากากอนามัยแบบผ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันและสามารถ ซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการเกิดขยะ และมลพิษจากการกำจัดหน้ากากอนามัยดังกล่าว

/////////

 

แสดงความคิดเห็น