พาณิชย์จ.พิษณุโลกติดตามการขายหน้ากากอนามัยราคาประหยัดที่ร้านอีคอนแวร์เฮาส์


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ ร้านอีคอนแวร์เฮาส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยทางร้านฯ ได้รับจัดสรรหน้ากากจำนวน 1,000 ชิ้น จำหน่ายในราคาชิ้นละ 2.50 บาท จำกัดการซื้อไม่เกินคนละ 10 ชื้น โดยทางร้านฯ ได้เริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และจากการตรวจติดตามพบว่า มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน และจำหน่ายตามราคาที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนด สำหรับร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภออื่นอยู่ระหว่างการเตรียมการจำหน่ายสินค้า โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น