กองบิน 46 จัดพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง เติมน้ำในเขื่อน แก้ปัญหาภัยแล้งและดับไฟป่า

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่  17 ก.พ. ที่ลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน 461 กองบิน 46 นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 เพื่อปฏิบัติภารกิจฝนหลวงตามโครงการในพระราชดำริ ที่ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี  ,กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี และกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทหารกองบิน 46  จะได้สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของน้ำในเขื่อน และสภาวะภัยแล้งของพื้นที่การเกษตรและดับไฟป่า ทางกองบิน 46 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ตามคำขอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหากพบว่าในพื้นที่มีไฟป่า ก็จะร่วมภารกิจในการดับไฟป่าอีกด้วย

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผู้บังการการกองบิน 46 กล่าวว่า การปฏิบัติการฝนหลวงเป็นโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าประจักษ์แจ้งแล้วว่า โครงการดังกล่าวเป็นรูปธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ โดยส่วนรวม การปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2563 จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นของพื้นที่การเกษตร และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนต่าง ๆ โดยต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทำให้สามารถที่จะบริหารจัดการ การใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจอันสำคัญ ประสบความสำเร็จสามารถตอบสนองโครงการในพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง  ขอให้นักบินและเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำชื่อเสียงมาสู่ กองบิน 46 และกองทัพอากาศ

////////

แสดงความคิดเห็น