ทภ.3 แถลงฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เข้มป้องกันโควิค-19 จากทหารร่วมฝึก 3,043 นาย

เมื่อเวลา  15.30 น.ของวันที่  17 ก.พ. 2563   ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เว็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 20 ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมรับการฝึกจาก 7 ประเทศ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3  กล่าวว่า  การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา (กองกำลังสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติม ในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีน และอินเดีย  ขณะที่มีประเทศในโครงการเสนาธิการผสม ส่วนเพิ่มนานาชาติ (MPAT) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และฟิจิ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก (COLT) จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน ศรีลังกา อิสราเอล เยอรมนี และสวีเดน รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ มีกำลังพลของทัพมิตรประเทศ ที่เข้าทำการฝึกในพื้นที่ของกองทัพภาคที่  3 จำนวน 3,043 นาย

ด้านพล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวว่า เนื่องจากำลังพลเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่  3 ก็จะมีการเตรียมการป้องกันไวรัสโคโรน่าและโรคระบาดอื่นๆ ซึ่งจะมีการคัดกรองในการฝึกต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่และทหารร่วมฝึกแต่ละวันโดยการวัดอุณหภูมิ, สอบถามประวัติเพิ่มเติม ด้านอาการจากโรคทางเดินหายใจ, การลงข้อมูลการคัดกรอง, แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส และมีสุขอนามัยในการป้องกันการไม่แพร่กระจายโรคทางเดินหายใจ ซึ่งจะต้องดำเนินการทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น

สำหรับ การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ, หน้ากากอนามัย, น้ำยาฆ่าเชื้อ (เดทตอลสเปรย์) ทุกพื้นที่เข้า – ออก และจัดเตรียมหน้ากากป้องกัน (N95) จำนวน 300 ชิ้น โดยวางแผนใช้งาน    ไว้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย จังหวัดละ 120 ชิ้น   จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการเข้า – ออก   พื้นที่ที่ใช้ทำการฝึกภาคสนาม จำกัดขอบเขตให้เป็นพื้นที่ปิด สำหรับบุคคลและยานพาหนะในการเข้า – ออก พื้นที่ฝึก   โดยพื้นที่พักที่เป็นค่ายทหาร จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการเข้า – ออก ตามโรงนอนของหน่วยต่างๆ จัดชุดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วม ในห้วงเวลา 08.00 น. และ 20.00 น.  ส่วนพื้นที่โรงแรม จะประสานกับเจ้าหน้าที่โรงแรม และพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกัน ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมชุดแพทย์ไว้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่การฝึกและพื้นที่พักแรม อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดูแลและรักษาความปลอดภัยของกำลังพลมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึก นั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้ง “กองอำนวยการร่วม การรักษาความปลอดภัย คอบร้าโกลด์ 20 กองทัพภาคที่ 3” และประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สถานประกอบการ ร้านค้า โรงแรมต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นการปฏิบัติโดยมีสายตรวจร่วมทุกภาคส่วน     เพื่อทำการลาดตระเวนตรวจพื้นที่ตามสถานบริการและโรงแรม พร้อมทั้ง เน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมที่ให้บริการ เพื่อป้องกันมิให้กำลังพลมิตรประเทศ ได้รับอันตรายทั้งในระหว่างการฝึกและนอกการฝึก และเพื่อให้เกิดความประทับใจในประเทศไทย

//////////

 

แสดงความคิดเห็น