สร้างฝายกั้นแม่น้ำวังทอง แห้งขอดตลอดสายที่ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แม่น้ำวังทอง ม.5 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก มีการระดมกำลังพลทหารจากกองบิน 46 พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 พิษณุโลก และชาวบ้านจิตอาสาในตำบลท่าตาลอ.บางกระทุ่ม เพื่อช่วยกันสร้างฝายกั้นแม่น้ำวังทอง ที่วันนี้อยู่ในสภาพแห้งขอดตลอดสายแล้ว โดยเฉพาะช่วงปลายน้ำในเขตอำเภอบางกระทุ่ม ที่รับน้ำต่อจากอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แทบไม่มีน้ำจากต้นน้ำไหลลงมา แม้ว่าพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ก็เพิ่มประสบปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ำวังทองล้นตลิ่งเข้าท่วมเมื่อหน้าฝนปี 2562ที่ผ่านมา สภาพขณะนี้เหลือน้ำขังเป็นแอ่ง ๆ เท่านั้น แพสูบน้ำอยู่ในสภาพใช้การไม่ได้

นายสุเทพ  สุวรรณ   ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม  เปิดเผยว่า แม่น้ำวังทองที่ไหลผ่านในเขตอำเภอบางกระทุ่มแห่งขอดเร็วมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำวังทองทั้งในเขตอำเภอวังทองและอำเภอบางกระทุ่ม เป็นพื้นที่ทำนา ทำให้มีการสูบน้ำจากแม่น้ำขึ้นไปใช้มาก จนแห้งขอด วันนี้ ได้ระดมกำลังทำฝายกั้นแม่น้ำวังทอง 2 จุด บริเวณ ม.3 และ ม.5 ต.ท่าทำเป็นฝายขนาดกว้าง12 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ แม้ว่าปัจจุบันจะแทบไม่มีน้ำไหลลงมา แต่ต้องทำเพื่อเตรียมการกักเก็บไว้เผื่อมีการทำฝนหลวงในพื้นที่ จะได้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้

นายเคน  บัวคำ อายุ  53 ปี บ้านเลขที่ 154 / หมู่ 5 บ้านวังสาร ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ช่วงเริ่มทำนาใหม่ ๆ ยังพอมีน้ำในแม่น้ำวังทองอยู่ ในพื้นที่มีโครงการสูบน้ำจากพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาใช้ กระทั่งปัจจุบันแห้งขอด สถานีสูบน้ำไม่สามารถใช้การได้ ตนจึงต้องลงทุนจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ครั้งแรกเจาะด้านบนฝั่งวงเงิน 20,000 บาท แต่สูบน้ำได้สักระยะก็ใช้การไม่ได้ จึงต้องจ้างเจาะบ่อบาดาลอีกครั้งในแม่น้ำวังทอง จำนวน 10,000 บาท เพื่อดึงน้ำขึ้นมาใช้ในนาข้าว

………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น