บุคลากรศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมผลิตแมสผ้าใช้เอง

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก จัดทำหน้ากากอนามัย (mask) จากผ้า รณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 นั้น ซึ่งแมสที่ป้องกันไวรัสได้ ควรไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ เนื่องจากเขาต้องสัมผัสคนไข้ สำหรับคนไม่ได้ป่วยควรใช้แมสผ้าก็เพียงพอ และให้ล้างมือบ่อยๆ โดยล้างด้วยน้ำสบู่ดีที่สุด และเจลไว้ใช้ในเวลาที่ไม่มีน้ำล้างมือ จะได้ช่วยกันลดความขาดแคลนภายใจจังหวัดพิษณุโลก วันนี้จึงได้ให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย จากผ้า เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ในระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2563

โดยมีการจัดทำหน้ากากจากผ้าเป็น การออกแบบ ตัดผ้าและเย็บหน้ากาก ทำให้บุคลากรในสำนักงานมีหน้ากากที่ได้จากการทำท่านละ 1 อัน และให้ไปขยายผลการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้กับบุคคลในครอบครัวด้วย

. ……………………………………………………………

ภาพ/ข่าว – วรางคณา อนันตะ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น