พระ-เณรร่วมทำความสะอาดวัดใหญ่ป้องกันโควิด-19

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด -19
วันที่ 18 มีนาคม 2563 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัด โดย “พระพุทธิวงศมุนี” เจ้าอาวาสวัดฯ มอบหมายให้พระภิกษุ สามเณร และคนงานของวัด ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด โดยเฉพาะบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช และรอบๆ พระวิหาร
เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบัน โรคโควิด- 19  กำลังระบาด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทย และต่างประเทศนิยมเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นความสะอาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
พระพุทธิวงศมุนี ท่านเจ้าอาวาสจึงเล็งเห็นความสำคัญในเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงกำชับให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และยังได้ตั้งจุดล้างมือไว้รอบๆวัดเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้วัดใหญ่ได้เปลี่ยนเวลาเปิดปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็น 06.30 นถึง 18.30 นจากเดิมที่เคยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้หลวงพ่อตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึง 21.00 น.พร้อมทั้งตั้งจุดบริการให้นักท่องเที่ยวได้ล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้าวิหาร เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักท่องเที่ยวทุกจุดทั้งภายนอกและภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น