อบจ.พิษณุโลกแจกน้ำให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ช่วย 64,000 ลิตรที่บ้านห้วยปลาสร้อย ต.วังนกแอ่น

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการแจกน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค ให้แก่ชาวบ้าน บ้านห้วยปลาสร้อย ม.7 ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก หลังจากได้รับหนังสือร้องขอจากชาวบ้านว่าช่วงฤดูแล้งนี้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำประปาไม่ไหล ต้องซื้อน้ำไว้ใช้ในราคา 120 บาท ต่อ 1,000 ลิตร สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างมาก

จากการสอบถามชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า บ้านห้วยปลาสร้อย ม.7 ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นี้มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนกว่า 600 ครัวเรือน โดยในหนึ่งเดือนนั้นต้องการน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนละ 1,000 บาท ต่อ 1 เดือน โดยชาวบ้านได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบจ.พิษณุโลก ที่ไม่ทิ้งชาวบ้านที่เดือดร้อน และอยากให้นำน้ำมาให้แบบนี้อย่างต่อเนื่อง  สำหรับในวันนี้ อบจ.พิษณุโลก ได้นำน้ำมาแจกให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 64,000 ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน

แสดงความคิดเห็น