น้ำตกสกุโณทยานเงียบเหงา พิษโควิด-19 นักท่องเที่ยวหาย

ที่น้ำตกสกุโณทยาน ภายในสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทุกปีที่ผ่านมาช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะหลบร้อนมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก แต่วันนี้มีนักท่องเที่ยวบางตามาก ถึงแม้ทางเจ้าหน้าที่จะได้ประดับประดาตกแต่งสถานที่มีสีสันอย่างสวยงามก็ตาม

นายเสน่ห์  เอี่ยมมะ  ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายห่วงยาง และเสื่อที่นั่ง สำหรับนั่งพักผ่อนภายในน้ำตกบอกว่า ตอนนี้สิ่งแรกที่ประสบก็คือ น้ำในแม่น้ำเข็กน้อยลงมาก เนื่องจากความแล้ง โดยเฉพาะตรงจุดที่เป็นแก่งหินสลับซับซ้อน เห็นเป็นโขดหินลดหลั่นจำนวนมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ ก็ได้นำกระสอบทรายมากั้นลำน้ำเข็กไว้ในลักษณะเป็นฝายชลอน้ำเล็ก ๆ  เพื่อเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดในแอ่งน้ำตก ให้เป็นจุดพักผ่อนและเล่นน้ำของบรรดานักท่องเที่ยว ที่หลบความร้อนมาอยู่กับธรรมชาติที่นี่  แต่สภาพน้ำก็ลดลงไปทุกวันๆ  แต่สภาพตอนนี้ก็ยังสามารถเล่นน้ำได้เป็นบางจุด ต้องรอน้ำหลากช่วงหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้ว  ส่วนเรื่องของ ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่นี้ก็ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่ ทำให้บางตาลงมาก  เพราะที่นี่ก็เป็นจุดที่คนมาเยอะมาก ทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเที่ยว บางคนมาก็ใช้เวลาน้อยมากก็กลับ  ในวันธรรมดาคนบางตามาก ส่วนเสาร์-อาทิตย์ก็พอจะมีบ้าง แต่ก็ต้องทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

แสดงความคิดเห็น