เทศบาลนครพิษณุโลกจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

เทศบาลนครพิษณุโลก ยกระดับการป้องกัน การเฝ้าระวัง ไวรัส Covid-19 โดยเริ่มจากการจัด เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ล้างน้ำยาฆ่าเชื้อ ในจุดเสี่ยงต่างๆภายใน อาคารสำนักงาน สถานที่สถานีขนส่ง ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ที่เป็นส่วนของสาธารณะมีผู้คนประชาชนทุกครั้งใช้สถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกัน การติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19  อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในจุดต่างๆ โดยเทศบาลนครพิษณุโลกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น