อบจ.พิษณุโลกบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนคัดกรองผู้โดยสารสถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2

อบจ.พิษณุโลก บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งหามาตรการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 
วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 บริเวณสี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ เพื่อหามาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน หลังพบว่าขณะนี้มีประชาชนเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนาตนเองจำนวนมาก หลังมีการประกาศ “ล็อกดาวน์” ปิดสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มาตรวจสอบพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีฯ แห่งนี้ ซึ่งได้มีมาตรการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกรนด์ผู้โดยสารทุกราย แต่พบว่ายังไม่สามารถตรวจคัดกรองประชาชนได้อย่างละเอียดครบถ้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงเตรียมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจจับอุณหภูมิมาตรวจคัดกรองประชาชนอย่างละเอียดบริเวณทางเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก แห่งที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจคัดกรองโรค พร้อมทั้งมีการจัดระบบการตรวจคัดกรองโรคให้เข้าออกทางเดียว เพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองได้อย่างครบถ้วนทุกคน โดยจะดำเนินการเฝ้าระการวังป้องกันและควบคุมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน.


————————————————

แสดงความคิดเห็น