อบจ.พิษณุโลกพร้อมใจปรบมือเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

 วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจกันปรบมือเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 เป็นเวลา 5 นาที ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ทุ่มเทแรงใจแรงกาย เป็นผู้เสียสละและเป็นแนวหน้าในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้เสียงปรบมือนี้เป็นกำลังใจและดังไปถึงใจของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน และเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.

——————————————————

แสดงความคิดเห็น