ติดธงเหลืองแสดงสัญลักษณ์กักตัวดูอาการ 14 วันลูกบ้านในต.บ่อทอง อ.บางระกำ

ผู้นำท้องที่ บ้านดอนอภัย ม.10 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นำธงสีเหลืองติด บ้านลูกบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับจากปริมณฑล และทำการกักตัวตนเองไว้ในบ้านพัก 14 วัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อ เพื่อป้องกันการระบาดของ โควิด-19 ในชุมชน โดยในแต่ละวันจะมี เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ่อทอง เดินทางมาทำการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อส่งรายงานให้กับทางอำเภอบางระกำต่อไป

นายปิยะปราชฐ์ จิรวรรณาวัชร์ ปลัด อบต.บ่อทอง ได้บอกว่าทาง อบต.ได้รับนโยบายมาจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการให้ทำสัญลักษณ์ให้กับบ้านประชาชนที่เดินทางกลับมาจากปริมณฑล กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด เพื่อให้เพื่อนบ้านช่วยเฝ้าระมัดระวัง หากต้องพบปะกัน และช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ผู้ถูกกักตัวเดินทางออกไปนอกจุดกักตัวก่อนเวลา 14 วัน ซึ่ง ณ ขณะนี้ในชุมชน มีลูกบ้านที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดจำนวน 38 ราย ก็จะทยอยทำการติดธงเหลืองสัญลักษณ์ไว้ให้ครบทุกบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ในการเดินทางเข้ามาทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้กักตัวทุกวันอีกด้วย

ด้านนายสุเทพ เรือคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ได้บอกว่า ทาง รพ.สต.บ่อทอง จะเดินทางไปบ้านของกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว 14 วัน ทุกหลังคาเรือน ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือปริมลฑล ที่ลงทะเบียนกับทางผู้นำท้องถิ่น เพื่อทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการทุกวันจนกว่าจะครบ 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ โควิด-19 หากผู้ที่กักตัวนั้นติดเชื้อ

ซึ่งการทำธงเหลือง แสดงสัญลักษณ์ว่าบ้านนี้นั้นมีผู้ถูกกักตัวอยู่นั้นเป็นเรื่องดี สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ หากมีประชาชนเดินทางกลับมาในชุมชนเพิ่มขึ้น อีกอย่างก็ถือเป็นการให้เพื่อนบ้านคอยช่วยสอดส่องดูแล ห้ามมิให้ผู้ถูกกักตัวเดินทางออกไปนอกสถานที่กักตัวอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น