อบจ.พิษณุโลกมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกสู้ภัยโควิด-19


วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำเงินจำนวน 150,000 บาท ที่ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันบริจาคมามอบให้กับ นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 50,000 บาท ,โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 20,000 บาท และโรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งละ 10,000 บาท ประกอบด้วย โรงพยาบาลพรหมพิราม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย,โรงพยาบาลวัดโบสถ์, โรงพยาบาลวังทอง,โรงพยาบาลบางกระทุ่ม, โรงพยาบาลบางระกำ ,โรงพยาบาลชาติตระการ และโรงพยาบาลเนินมะปราง
พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายพณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ กรรมการบริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด นำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือจำนวน 1,100 ขวด มอบให้แก่สาธารณจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปมอบให้แก่พื้นที่ขาดแคลนในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 และในวันเดียวกันนี้ทางบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด ได้นำน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 500 แพ็ค มามอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก.

แสดงความคิดเห็น