ทหารช่วยบรรเทาภัยแล้งขนน้ำ6,000 ลิตรไปช่วยชาวบ้านตำบลดอนทอง

เมื่อ 13.30  น. พ.อ.เสมอ แจ่มใส ผบ.ป.4 และ พ.ท. วรจรรกดิ์ เตปิน ผบ.ป.4 พัน.104 ได้รับการร้องขอ จาก กำนัน บุญธรรม พูลชู กำนัน ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พ.ล. ว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก จึงได้จัดรถบรรทุกนำ้ขนาด6,000ลิตรจำนวน3คันจากหน่วยป.4,หน่วย ม.พัน.9 พล.ร.4 และ ป.4 พัน.104 นำรถบรรทุกน้ำ และกำลังพลของหน่วยมาร่วมกับ จิตอาสา 904 โดยมี พ.อ.รังสรรค์ คุ้มราษี รอง ผบ.ป.4 เป็นผู้นำกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ บ.ร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พ.ล. การปฏิบัติประชาชนในพื้นที่ดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานทหารเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น