มทบ.39 -กองทัพภาคที่ 3 ตั้งครัวสนามทำอาหารแจกประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนตลอดทั้งเดือนเมษายน

แม่ทัพภาคที่ 3 ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงสั่งการให้ มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการตั้งครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมน้ำดื่ม ผักสด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคไปดัวยกัน

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและครอบครัวกำลังพล จึงมอบหมายให้ พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนฟรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดพิษณุโลก และครอบครัวกำลังพลในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 เม.ย.63  พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ พลตรี ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  ได้จัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบอาหาร พร้อมกับนำผักสดจาก “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ” ทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนฟรี ที่บริเวณเส้นทางเข้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใกล้วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก  โดยแจกจ่ายข้าวปลาอาหารที่ปรุงเสร็จ น้ำดื่ม และผักสด ให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน จากผลกระทบไวรัสโควิด -19 และในวันนี้ได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมผักสดและน้ำดื่ม จำนวน 480 คน โดยได้รับบริจาคจากแม่ทัพภาคที่ 3 ร้านกาแฟหลังวัง จำนวน 10,000 บาท ผบ.มทบ.39 จำนวน 10,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจากห้างหุ่นส่วน ร้านค้า ทั้งเงินสด และเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารปรุงสุขแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ เราจะไม่ทิ้งกัน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และเป็นกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคไปดัวยกัน

ทั้งนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ 39  จะนำอาหารปรุงสุขพร้อมผักสดและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ไปจนถึงวันที่ 17  เม.ย. 63  และจะแจกจ่ายในวันที่ 20 เม.ย. 63  ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63  ในเวลา 17.00 น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ โดยจะมีอาหารวันละ 200 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับท่านที่มีกำลังศรัทธาจะร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ สามารถบริจาคเครื่องปรุง ข้าวสาร ผัก เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ เพื่อนำไปประกอบอาหาร แจกจ่ายในวันต่อๆ ไป หรือท่านจะนำอาหาร ผัก และผลไม้ มาร่วมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบได้ ณ บริเวณช่องทางวัดคูหาสวรรค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่เวลา 17.00 น. หรือที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-90 6450 และ 065-769 0076

……………………………………

แสดงความคิดเห็น