ผบ.มทบ.39 ห่วงใยครอบครัวกำลังพลได้รับผลกระทบโควิด-19

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  ห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 จึงจัดโครงการมอบอาหารข้าวสารแห้งให้กับครอบครัวกำลังพล ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63  ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.มทบ.39  เป็นประธานมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งให้กับกำลังพล  จำนวน 470 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่ไม่ได้รับราชการ  ซึ่งมีอาชีพทำการค้าขาย หรือเป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้าง ห้างร้านทั่วไป แต่ถูกให้หยุดพักการทำงาน ทำให้ความเดือดร้อน  จากการในการระบาดในครั้งนี้ ผบ.มทบ.39 เปิดเผยว่าสำหรับการช่วยเหลือครอบของกำลังพลครั้งนี้  เป็นการให้กำลังใจครอบครัวกำลังพล ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ  อาทิ เป็นพนักงานบริษัท  ลูกจ้างห้างร้าน  ตลอดทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  จากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือเป็นข้าวสาร   อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น   สร้างความยินดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความช่วยเหลือ  ซึ่งเป็นความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาโดยตรง

แสดงความคิดเห็น