บริจาคน้ำดื่มและร่มให้จนท.ปฏิบัติงานด่านคัดกรองโควิดจ.พิษณุโลก

ดร.พีรวัส ลี้วิศิษฏ์พัฒนา อดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และรองประธานหลักสูตรผู้ช่วยสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่5 จากสถาบันพระปกเกล้าฯ ได้เล็งเห็นถึงสภาพอากาศใน ช่วงฤดูร้อน และยังรวมไปถึงสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาด ไวรัสโควิค-19  ที่มีการตั้งจุดกักกันและคัดกรองในแต่ละพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ได้นำเครื่องดื่มและร่ม ที่เห็นได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นกับเจ้าหน้าที่ ที่ยืนปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้ง  โดยมี นางพเยาว์ จ้อยทอง นายก อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น