กองทัพภาคที่ 3 รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อรังสียูวีให้โรงพยาบาลสู้โควิด

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่สู้ภัยโควิดเมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 ที่กองทัพภาคที่ 3 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี จากพลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์  ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย  เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สำหรับใช้ในการอบฆ่าเชื้อของชุดป้องกันส่วนบุคคล และอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยจะทำการมอบให้โรงพยาบาลประจำจังหวัด ผ่านทางกองทัพภาคที่ 3  พร้อมได้มอบต่อให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำหรับ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีที่มอบในครั้งนี้มี 2 ขนาด คือ  ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีขนาดใหญ่จำนวน 10 ตู้ และตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีขนาดเล็ก จำนวน 25 ตู้ รวมเป็นจำนวน 35 ตู้ ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนมา จำนวน 4 แห่ง ส่วนที่เหลือกองทัพภาคที่ 3 จะพิจารณามอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19  ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการระบาดส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น และกระจายไปทุกภาคของประเทศไทย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ จำเป็นต้องใช้ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และหน้ากากอนามัย ในการเข้าไป คัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด19 มากยิ่งขึ้น จากความต้องการใช้ชุดป้องกันส่วนบุคคลและหน้ากากอนามัย ที่ต้องใช้ครั้งเดียวทิ้ง จึงต้องหาวิธีการทำให้เพียงพอต่อความต้องการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 จะเป็นผู้มอบให้กับผู้แทนจำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลพุทธชินราช  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น