ผู้ใจบุญทยอยนำสิ่งของมาใส่ตู้ปันสุขต่อเนื่อง หลายรายอยากให้หยิบไปอย่างพอเพียง  

หลังจากที่ประชาชนพิษณุโลก รวมตัวกันตั้งโครงการตู้แบ่งปันเพื่อคนพิษณุโลก ภายใต้ชื่อ ตู้ส่งต่อพิษณุโลก ที่เป็นการนำอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค มาวางไว้ในตู้ให้คนที่ขาดแคลนมาหยิบไปใช้ได้ ในสภาวะวิกฤติ COVID-19 ซึ่งเป็นวันที่ 4 แล้ว ยังคงมีน้ำใจจากผู้ที่ต้องการแบ่งปันให้คนที่ได้รับผลกระทบนำของมาใส่อย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก มีหน่วยงานและห้างร้าน ประชาชน ได้ขอเข้าร่วมโครงการตู้ส่งต่อพิษณุโลก ถึง 25  ตู้ทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งในจำนวน 25 จุดจะผู้ที่เสียสละเวลา หรือโฮสต์ประจำจุดที่ตั้ง ในการดูแลความเรียบร้อย ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบในการรับส่งของ ที่จะให้ได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้นต่อวัน ให้เพียงพอแต่ความต้องการในแต่ละวัน เพื่อให้คนมาทีหลังได้รับสิ่งของจากตู้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ดูแลตู้ส่งต่อพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือคนที่มารับของให้หยิบไปแต่พอดี เพื่อที่จะแบ่งปันให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้กินได้ใช้ และต้องปฏิบัติตนในการรักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ให้ของกลับไป

แสดงความคิดเห็น