“ตู้แบ่งปันสุข”ปัจจัยสี่ จากตู้โทรศัพท์ที่อ.วังทอง

วันที่ 13 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กองพลพัฒนาที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้นำ “ตู้แบ่งปันสุข” ที่ดัดแปลงจากตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน โดยได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การโทรศัพท์ จ.พิษณุโลก นำร่องจำนวน 3 ตู้ โดยนำชั้นวางใส่เข้าไปสำหรับวางสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ อาหารแห้ง ผงซักฟอก กาแฟ ยารักษาโรค หน้ากากผ้า และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จะเห็นทั้งคนที่พร้อมให้ และผู้ที่เต็มใจรับ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาที่ตู้แบ่งปันสุข เพื่อ “ให้” และ เพื่อ “รับ”

นายสงพงษ์ จิตสี อายุ 38 ปี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาสมอแคลง ได้บอกว่า “ตู้แบ่งปันสุข” ที่ดัดแปลงจากตู้โทรศัพท์เก่านี้ ได้รับการอนุเคราะห์มาจำนวน 3 ตู้นำร่อง โดยนำมาติดไว้ที่หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยมีทาง กองพลพัฒนาที่ 3 จ.พิษณุโลก วัดเขาสมอแคลง และประชาชนที่มีจิตอาสาจะแวะเวียนนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค ต่างๆ มาเติมใส่ตู้ตลอดทั้งวัน ภายใต้ แนวคิด แบ่งปันผู้ยากไร้ ด้วยการนำอาหารมาใส่ตู้ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ตู้กับข้าว” ริมทาง เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาจากโควิด-19 และผู้ยากไร้ได้มาหยิบไปใช้ หรือรับประทานได้ โดยตนจะมีสมุดบันทึกไว้ 1 เล่ม สำหรับให้ผู้ที่มารับของได้ลงทะเบียนว่ารับอะไรไปบ้างทุกวันและทุกครั้งที่มารับ เพื่อที่จะได้เช็คได้ว่า ชาวบ้านที่ขาดแคลนมีความต้องการอะไรสูงสุด ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุด จะเป็นยาสามัญประจำบ้าน อาทิ ยาหม่อง ยาดม ยาลม ยาแก้ไอ ยาธาตุน้ำขาว เป็นต้นฯ

นายสงพงษ์ จิตสี ผู้ใหญ่บ้านฯได้บอกต่ออีกว่า จากการติดตั้งตู้แบ่งปันสุขเมื่อวานนี้เป็นวันแรกปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดี มีคนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเติมของ และมีผู้ที่มารับของตลอดทั้งวัน จึงมีความคิดว่าจะเพิ่มตู้แบ่งปันสุขอีก 2 ตู้ มาตั้งไว้ด้วยกัน เพื่อใส่ของได้เยอะขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่พอจะมีกำลังและมีจิตอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ ที่ขัดสน ขาดแคลน และยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถนำสิ่งของมาเติมใส่ตู้ หรือมอบให้กับตนเพื่อจัดสรรใส่ตู้ แบ่งปันความสุข เติมความ พอเพียงให้สังคมไทยได้เดินต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค-19

//////////////////////////

แสดงความคิดเห็น