เจ้าคณะจังหวัดมอบถุงข้าวสารอาหารแห้งช่วยประชาชนจากผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙,ดร.) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  เป็นประธานมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับตัวแทนประชาชนแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอนครไทยเป็นผู้มารับมอบแทน พร้อมคณะสงฆ์ในพื้นที่แต่ละตำบล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมในครั้งนี้  ประกอบด้วย พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.มทบ.39  พ.อ.วิชา อมรดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39 เจ้าหน้าที่พุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก  พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้ ตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  โดยพระพุทธิวงศมุนี  รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ให้จัดข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชน 9,000 ชุด มอบให้แต่ละอำเภอๆละ 1,000 ชุด  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้  พร้อมกันนี้เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้มอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านพักอาศัย ในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว จำนวน 10 รายด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อสภาพ เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างทั่วไปนั้น  คนจำนวนมากต้องประสบกับสภาวะการตกงานขาดรายได้ ไปเลี้ยงปากท้องและครอบครัว ขาดแคลนอาหารในการดำรงชีพในแต่ละวัน รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  หลายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างก็ได้ช่วยกันจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้  จนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์นี้ไปได้

 

แสดงความคิดเห็น