วัดใหญ่ ร่วม มทบ.39 นำข้าวสารอาหารแห้งช่วยผู้ป่วยติดเตียงและประชาชน 1 พันชุด

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ที่อุโบสถวัดป่าสัก ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙,ดร.) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ร่วมกับ พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  ได้มอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับประชาชนจากตำบลต่างๆ ในพื้นที่ ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม  โดยมี สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ด้วยพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระพุทธิวงศมุนี  รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยให้จัดข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชน จำนวน 9,000 ชุด  นำไปมอบให้แต่ละอำเภอๆ ละ 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  นอกจากนี้เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะสงฆ์และ ผบ.มทบ.39 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ลงพื้นที่ตามบ้านพักอาศัย พร้อมมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านเรือนอีกด้วยตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัรัสโควิด-19  ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากต้องหยุดทำงานอยู่กับบ้าน ทำให้ประชาชนขาดรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  เพราะรัฐบาลมีมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ ส่งผลให้ธุรกิจทุกรูปแบบต้องหยุดชะงัก  พร้อมมีการกำหนดเวลาเคอร์ฟิว ห้ามออกจากเคหะสถานและที่พักอาศัย ประชาชนขาดรายได้ใช้จ่าย จึงต้องมีการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆตามมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

 

แสดงความคิดเห็น