อบจ.พิษณุโลก มอบสิ่งของช่วยเหลือชมรมลิเกพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบภัยจากโควิด 19


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ และนายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลกนำข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคจำนวน 158 ชุด ที่มีผู้นำมาบริจาคมอบให้กับสมาชิกชมรมลิเกพิษณุโลกพร้อมครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่มีการจ้างงานให้ลิเกไปแสดงได้ส่งผลให้ไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวจนได้รับเดือดร้อนอย่างหนัก โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ จึงได้นำสิ่งของดังกล่าวมามอบให้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และขอเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี้ทุกคนและเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.

แสดงความคิดเห็น