กศจ.พิษณุโลก รับรายงานตัวครูผู้ช่วยใหม่ 65 อัตรา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางวรางคณา อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวผู้ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปี 2561 ของ กศจ.พิษณุโลก ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 2 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2จำนวน 39 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 22 อัตรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 65 อัตรา ทั้งนี้ ได้มีผู้สละสิทธ์ กศจ.พิษณุโลก จึงได้ทำการเรียกบรรจุในลำดับถัดไป ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ลำดับที่ 52-53 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 4 อัตรา ลำดับที่ 208 – 211 นอกจากนี้ กศจ.อื่นขอใช้บัญชีของ กศจ.พิษณุโลก อีก 3 อัตราคือ กศจ.สุโขทัย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 153 กศจ.อุตรดิตถ์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 81 และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 212 ให้มารายงานตัวเลือกโรงเรียนในวันที่ 4 มิถุนายนนี้.

…………………………………………………….

 

แสดงความคิดเห็น