อบจ.พิษณุโลกเร่งช่วยเหลือชาวนาอ.พรหมพิราม ประสบภัยแล้ง

อบจ.พิษณุโลก เร่งช่วยเหลือชาวนาใน อ.พรหมพิราม ประสบภัยแล้งนาข้าวกว่า 1,000 ไร่ กำลังจะยืนต้นตาย
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายประโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ขอรับการสนับสนุนจากสำนักชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 10 บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จนทำให้นาข้าวอายุกว่า 1 เดือน ที่ปลูกไว้พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ กำลังจะยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งและสามารถสูบน้ำให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่การสูบน้ำดังกล่าวมีปริมาณน้ำที่สูบได้น้อยและไม่เพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำนวนกว่า 1,000 ไร่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว ไปช่วยสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนน้ำและให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าลงสู่คลองแสงเพื่อให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ใกล้เคียงสูบทดน้ำจากบริเวณคลองแสงไปยังพื้นที่นาข้าวของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรสูบน้ำใส่นาข้าวของตนเองทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะยืนต้นตายก่อนหน้านี้สามารถฟื้นยืนต้นขึ้นมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง จนเป็นที่พึงพอใจกับเกษตรกร ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก.
————————————————

แสดงความคิดเห็น