ประชาชนเดือดร้อนบอก มทบ. 39 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเพราะยังอยู่ในช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก  พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน”  โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ในสถานการณ์การแพระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19  “อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง” พร้อมอด้วย พ.อ.วิชา อมรดิษฐ์   หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39 โดยมีนางนภาพร ตาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เป็นผู้ประสานงาน ในการเข้ามาช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดความเดือดร้อน จากผลกระทบไวรัสโควิด-19  ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเบาลง แต่การใช้ชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนไป และยังมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย  ในขณะที่ออกจากบ้านบ้านหรือยู่ในชุมชนมีผู้คนจำนวนมาก  ทาง มทบ.39 จึงนำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้น ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 39 (ขุนภักดี) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 และให้ความรู้ในหัวข้อ “อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง” พร้อมจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่าย จำนวน 100 ชุด รวมทั้งชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปในระดับเบื้องต้น  พร้อมชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้  เป็นการลงพื้นที่สู่ชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ในครอบครัว ในชีวิตประจำวัน  ตามนโยบายกองทัพบก ในการเข้าถึงประชาชน เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง อีกส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจสำคัญให้กับประชาชนชาวไทย ในการก้าวผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน

 

แสดงความคิดเห็น