ผู้ตรวจราชการ ก.ศึกษาฯ ตรวจโรงเรียนก่อนเปิดเรียน รับมือโควิด

เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันที่ 9 มิ.ย. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในสังกัด พร้อมกับประเมินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. นี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการกำหนดใหม่ หรือ New Normal และคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปตรวจโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนผดุงราษฏร์ และโรงเรียนวัดจุฬามณี

โดยวันนี้ได้ตรวจติดตาม การจัดห้องเรียนและสภาพห้องเรียน การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการดูแลนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ,On-Air ,Online ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่ง เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กนักเรียนเป็นประจำ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ควรงดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม จัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง เพื่อสร้าง Social Distancing เป็นต้น

///////////

แสดงความคิดเห็น