กศจ.พิษณุโลก รับครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันแรกคึกคัก

วันนี้ ( 16 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 65 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ยังไม่หมดอายุและจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย วันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัคร ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคนรับบัตรคิวสมัครไปกว่า 200 คน

โดยในการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 จะทำการเปิดรับในระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน 65 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 10 อัตรา ภาษาอังกฤษ 7 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 อัตรา สังคมศึกษา 3 อัตรา ปฐมวัยและอนุบาลศึกษา 7 อัตรา ประถมศึกษา 8 อัตรา พลศึกษา 4 อัตรา คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ดนตรีศึกษา 5 อัตรา คหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา บริหารธุรกิจ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 65 อัตรา.

//////////

แสดงความคิดเห็น