สสว.ร่วม ม.ธรรมศาสตร์ ติดปีก SME ภาคเหนือตอนล่าง เปิดประตูธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์

เมื่อเวลา  13.30 น.ของวันที่  20 มิ.ย. ที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จ.พิษณโลก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยาไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการเปิดประตูธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ในงานเปิดประตูธุรกิจภาคเหนือตอนล่างสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรติดถ์ พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์  ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ในงานเปิดประตูธุรกิจภาคเหนือตอนล่างสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวนกว่า 1,200 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังทั้งของไทยและสากล

ผอ.สสว. กล่าวว่า สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing นี้ เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล โดยนับตั้งแต่ปี 2560-2562 มีผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์แล้วกว่า 170,000 ราย เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพสินค้าและจัดทำรายละเอียดสินค้ากว่า 200,000 ผลิตภัณฑ์ และสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้กว่า 24,000 ร้านค้า และสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการกว่า 750 ล้านบาท และในปีนี้ยังระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing เชิงลึก โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ 8,000 ราย ให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ การเขียนเนื้อหาสินค้า การถ่ายภาพ และการขนส่ง  เป็นต้น จนสามารถเปิดร้านค้าใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย นอกจากนั้น สสว.ยังจะติดตามผู้ประกอบการรายเดิม ที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว แต่ยังขายไม่ได้  ให้เข้าอบรมเชิงลึก อาทิ การใช้ LINE OA , การใช้ Chat Bot , การเจาะกลุ่มลูกค้าด้วย Facebook , การทำ VDO เพื่อนำเสนอสินค้า, การใช้ SEO SEM อีกจำนวน 1,600 ราย สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มไปได้ดีกับการค้าออนไลน์แล้ว สสว.จะเพิ่มศักยภาพด้วย Digital Marketing Plan พร้อมให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ในจำนวน 800 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสากล

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing โดย สสว. และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ตลอดเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2563 โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.smeonline.info และที่ Facebook: Smeonline by OSMEP

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยาไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน” และมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาในทุกมิติ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งทางจังหวัดและเครือข่ายภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือกันดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการมาโดยตลอด สำหรับการจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ที่ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลกนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ทางจังหวัดพิษณุโลก สสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลต่อไป

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น