ทหารกองพลทหารราบที่  4 เตรียมพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในห้วงฤดูฝน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 มิ.ย. 63 พ.อ. กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  4 และในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองพลทหารราบที่  4 (ผบ.ศบภ.พล.ร.4 ) เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนของหน่วย ร.4 พัน.3 ซึ่งหน่วยมีพื้นที่รับผิดชอบใน 3 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ อ.ไทรงาม,อ.ลานกระบือ และ อ.พรานกระต่าย ด้วยในปัจจุบันเป็นห้วงถุดูฝน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที ศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองพลทหารราบที่  4 จึงได้ดำเนินตรวจสภาพความพร้อมของหน่วย ซึ่งในวันนี้หน่วยจัดกำลังพล 150 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ นำมาตรวจสภาพ   พร้อมกับดำเนินการสาธิตการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยจากพื้นที่สูง ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่  4  โดยจัดกำลังพล จาก ร4 พัน3, พันสร.4 และ ร้อยลาดตระเวนระยะไกล 4

โดยสมมุติสถานการณ์มีประชาชนเจ็บป่วยไม่สามารถอพยพเข้าพื้นที่ปลอดภัยได้หน่วยได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เนื่องจากมีประชาชนติดค้างอยู่ในบ้านพักอาศัย และมีประชาชนเจ็บป่วยเคลื่อนย้ายลำบาก ไม่สามารถอพยพหลบเข้ที่ปลอดภัยได้ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองพลทหารราบที่  4 จึงได้สั่งการให้หน่วยได้จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมกับชุดแพทย์ของ พันสร.๔ และ กำลังพลจาก ร้อย.ลว.ไกล ๔ เร่งเข้าดำเนินการช่วยเหลือ โดยทางเรือท้องแบน และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเคลื่อนย้ายมายังพื้นที่ราบ ที่ปลอดภัยและนำส่งผู้ป่วยไปยัง รพ.ฯ เพื่อรักษาต่อไป

/////////////

แสดงความคิดเห็น