ตรวจความพร้อมอุทยานฯ ก่อนเปิดท่องเที่ยวแบบ New Normal  1 กรกฎาคม 2563

วันนี้ 29 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จนท.สาธารณสุข จนท.ป้องกันและสาธารณภัย(ปภ.) ลงพื้นที่ออกตรวจทดสอบความพร้อม (Test Run) ก่อนเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ เริ่มจากตรวจความพร้อม ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกตามรูปแบบ New Normal โดยมี นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, ปลัดอำเภออาวุโส อ.นครไทยและผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับและเปิดให้ทดสอบความพร้อมต่างๆอาทิ ส่วนร้านอาหาร ห้องน้ำ ฯลฯ
ประเด็นสำคัญการทดสอบความพร้อม (Test Run) เริ่มจากผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และการสแกน QR code Check In ของนักท่องเที่ยวทุกคน ผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ Check out ทุกครั้งก่อนออกพื้นที่ เนื่องจากแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจำกัดการเข้าชมจำนวน 2,920 คนต่อวัน อาทิ ลานหินปุ่ม เปิดให้ชมจำนวน 700 คนต่อวัน ลานหินแตก 620 คนต่อวัน โรงเรียนการเมืองการทหาร 200 คนต่อวัน ภูลมโล 700 คนต่อวัน น้ำตกร่มเกล้า-ภารดร 100 คนต่อวัน ลานการเต็นท์ 200 คนต่อวัน
ส่วนที่ยังไม่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว( 1 ก.ค.63) ซึ่งก็ได้วางมาตรการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไว้เพื่อเปิดในเฟสต่อไป คือ แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหมันแดง จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไว้ 200 ต่อวัน และ ภูแผงม้าจำกัดไว้ 100 คนต่อวัน
นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดเผยว่า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าพร้อมเปิดให้ประชาชนจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักหรือติดต่อเข้าอุทยานฯ โดยผ่าน QR code พร้อมระบุสถานที่ Check In ภายในอุทยาน และนักท่องเที่ยวต้อง Check out ทุกคน มิฉะนั้น ยอดนักท่องเที่ยวยังคงระบุตัวเลขยังสถานที่นั้นๆ หากไม่เช็คเอาท์ออก อย่างไรก็ตามหากนักท่องเที่ยวจำนวนมากจริงๆ ก็จะต้องใช้วิธีรอคิว เพื่อจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวตามกฎระเบียบใหม่ อย่างไรก็ตาม อช.ภูหินร่องกล้าพร้อมรับนักท่องเที่ยว ที่แวะผ่านเข้ามา แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงโดยเฉพาะเขาค้อและทับเบิกได้ ซึ่งแต่ละปี มียอดนักท่องเที่ยวประมาณ 3 แสนคน
ต่อมา ผอ.ทสจ.พล, จนท.สสจ.พล และ จนท.ปภ.ลงพื้นที่ตรวจแหล่งท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อ.ชาติตระการ โดยมี นาย ายวชิรศักดิ์ นาควัฒนเศรษฐ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ให้การตอนรับและรับการตรวจ การท่องเที่ยวตามรูปแบบ New Normal ซึ่งไม่มีปัญหา เนื่องจาก ปริมาณนักท่องเที่ยวน้อย แม้จำกัดจำนวนไว้ 150 คนต่อวันก็ตาม
จากนั้นคณะฯ ทสจ.พล.ลงพื้นที่ต่อที่ อุทยานแห่งชาติแควน้อย ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ โดยมี นายชัยวัฒน์ สุวรรณภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ให้การต้อนรับและรับการตรวจ การท่องเที่ยวตามรูปใหม่ ทว่าเนื่องจาก อช.แควน้อย เพิ่งเปิดใหม่ ปริมาณนักท่องเที่ยวน้อย แต่ก็ได้จำกัดจำนวนไว้ 50 คนต่อวัน พบว่า นักท่องเที่ยวบางคน อาจไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ หรือไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งต้องใช้แสกนผ่าน QR code เพื่อ Check In ก่อนเข้าอุทยานฯ แต่ หน.อช.แควน้อย ได้จัดเตรียมสมุดบันทึกข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวไว้ อย่างไรก็ตาม ช่วงสถานการณ์การแพร่โควิค-19 ที่ผ่านมา จนท.อช.แควน้อยได้เฝ้าฐาน เวลาว่าง จึงได้สร้างวัสดุเทียมเลียนแบบ”ตอไม้”หรือ”รากไม้” อย่างสวยงามและเหมือนรากไม้ของจริง เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ชม

แสดงความคิดเห็น