ล่องแก่งเก็บขยะ เตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็กปี 2563

วันที่ 1 ก.ค .2563 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ในช่วงฤดูน้ำหลาก กิจกรรมอย่างหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก คือ การล่องแก่งลำน้ำเข็ก ซึ่งขณะนี้สามารถที่ล่องแก่งได้หลังจากทางภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการในดำเนินชีวิตหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19   ทางชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก นำโดยนายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก นำจิตอาสา จัดกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ เตรียมความพร้อม ในการเปิดเทศกาลล่องแก่ง ลำน้ำเข็กลำน้ำเข็ก ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมาผจญภัยกับสายน้ำ

สำหรับกิจกรรม “ล่องแก่ง”  เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวที่ชื่นชอบของผู้รักการผจญภัยทางน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการล่องแก่งเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำมีปริมาณมาก และยิ่งมีกระแสน้ำไหลแรงมากเท่าใดจะสร้างความตื่นเต้น สนุกสนาน และความท้าทายให้แก่ผู้เล่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นการล่องแก่งลำน้ำเข็กของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถูกจัดให้เป็นสนามล่องแก่งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากลำน้ำเข็กแห่งนี้จะมีกระแสน้ำไหลผ่านเกาะแก่งมากมายที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับ 1-5 ตลอดเส้นทางสลับกันรวมทั้งหมด 18 แก่ง รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

นายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก  เปิดเผยว่ากิจกรรมการล่องแก่งได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทศกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กของจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ในการรักษาระบบนิเวศ มีให้ทิ้งขยะลงสู่ลำน้ำเข็ก ในแต่ละปีมีขยะที่สามารถเก็บได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัมเช่นเดียวกับปีนี้ที่ล่องแก่งลำน้ำเข็กตลอดระยะสายน้ำ 8 กิโลเมตร เก็บขยะได้ถึงประมาณ 150 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และขยะอันตราย หลังจากได้ทำการเก็บขยะแล้ว ทางชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก ก็จัดกิจกรรมเก็บขยะลำน้ำเข็กอีกครั้ง ในช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแก่ง ซึ่งทำเช่นนี้เป็นประจำทุกปี

///////

 

แสดงความคิดเห็น