บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนต่าง ๆ เตรียมพร้อมมาตรการคัดกรอง 100 %

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 รายงานบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ทุกโรงเรียนกำหนดเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันในวันนี้ ในรูปแบบใหม่ New Normal ที่โรงเรียนมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการกระจายของเชื้อโควิด-19 บรรยากาศการเปิดเรียนวันนี้คึกคักมาก นักเรียนจำนวนมากอยากมาโรงเรียน อยากมาพบครู มาเจอเพื่อน เพราะเป็นปีแรกที่ปิดเทอมยาวเกือบ 5 เดือน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงเรียนเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมมาร่วมเดือนแล้ว  โดยก่อนหน้านี้ในช่วงปิดเทอมยาว ได้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน และ ได้กำหนดการเพิ่มห้องเรียนให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัดของนักเรียนในแต่ละห้อง โดยแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้า และให้ผู้ปกครองมารับคิวอาร์โค๊ดประจำตัวนักเรียนทุกคน เมื่อเข้ามาโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นไปส่งนักเรียนบนอาคาร กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง  ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และสแกนคิวอาร์โค๊ดประจำตัวนักเรียนทุกคน เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลประจำตัวนักเรียนทุกวัน ขณะที่อุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ ได้ปิดกั้น ยังไม่ให้เด็กนักเรียนได้เล่นตามปกติ

ที่โรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมืองพิษณุโลก เช้าวันนี้ นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มาสังเกตการณ์มาตรการรองรับในการเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนจ่าการบุญกำหนดให้นักเรียนเข้าได้ 2 ประตู ที่เป็นจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนทุกคน โดยโรงเรียนจ่าการบุญ ใช้วิธีแบ้งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม และให้สลับวันเรียน เพื่อลดความแอดัดในโรงเรียน

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า วันนี้ทุกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกกำหนดเปิดเทอมพร้อมกัน 100 % และได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนกันทุกโรงเรียนแล้ว ในมาตรการต่าง ๆ ที่ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จึงมั่นใจได้ว่า เด็กนักเรียนทุกคนจะมีความปลอดภัย เรียนได้อย่างมีความสุข

นายสุขสันติ์  จิตต์อ่อนน้อม ผอ.โรงเรียนจ่าการบุญ  เปิดเผยว่า เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนกำหนดให้ห้องเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A กับ กลุ่ม B วันนี้เปิดเทอมวันแรก ให้นักเรียนในกลุ่ม A มาเรียนก่อน  วันถัดไปเป็นนักเรียนในกลุ่ม B และ นักเรียนกลุ่ม A หยุด ในปีนี้มีนักเรียน 1,751 คน วันนี้ถ้านักเรียนมาครบ จะมีเด็กนักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนเต็ม  จะใช้วิธีสลับกันเรียนในสองสัปดาห์แรก กรุ๊ปแรกเรียนจันทร์  พุธ ศุกร์  สัปดาห์ต่อไปเรียนอังคาร พฤหัส และช่วงที่หยุดอยู่บ้าน ครูจะมีการบ้าน แบบฝึกใบงานให้เด็กนักเรียนทำ นอกจากนี้ ยังขยายเวลาเรียนเพิ่มเติมอีก 1 คาบ จากเดิมเคยเรียนวันละ 6 คาบวิชา เป็นเรียนวันละ 7 คาบวิชา  ผู้ปกครองจะมารับได้ในเวลา 16.30 น.

………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น