ตำรวจภูธรภาค 6 แถลงผลจับกุมรถซิ่งในทางสาธารณะและอาชญากรรมใน 9 จว.ภาคเหนือตอนล่าง

 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6  พลตำรวจโท อภิชาติ  ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการ ระดมกวาดล้างการแข่งรถในทาง ในวันที่ 20 -30 มิ.ย.63 ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 6  พร้อมของการอาวุธปืน ยาเสพติด และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิด

โดยพลตำรวจโท อภิชาติ  ศิริสิทธิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจิดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง (ศปข.ตร.) โดยให้ทุกพื้นที่ระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางสาธารณะ  ในวันที่ 20 -30 มิ.ย.63  จึง ได้สั่งการให้ ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด และ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ในช่วงวันที่ 21 – 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สำหรับผลการปฏิบัติในการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางและการระดมกวาดล้างอาชญากรรมของ ตำรวจภูธรภาค 6 สรุปได้ดังนี้   ดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ แข่งรถในทาง 6 ราย ขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัย 7 ราย ดำเนินการกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน   212  ราย ตรวจค้น และประชาสัมพันธ์ กับร้านขายที่ดัดแปลงรถ จำนวน 2,898 ราย  ตรวจพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน 25 ชิ้น  ดำเนินความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ ที่เกี่ยวข้อง   3,923  คัน  ตรวจยึดรถยนต์   18   คัน รถจักรยานยนต์ 1,306  คัน  จัดทำประวัติผู้กระทำความผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง 1,921  ราย

ด้านผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตำรวจภูธรภาค 6 (วันที่  21 – 30 มิถุนายน 2563) สามารถจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน และ วัตถุระเบิด 106 ราย  อาวุธปืน  235  กระบอกจับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด (ทุกข้อหา)  1,584 ราย ผู้ต้องหา 1,584  คน ของกลางยาบ้า  293,621 เม็ด (สองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดเม็ด) ไอซ์   50   กิโลกรัม  จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  196  หมาย แบ่งเป็น ชิงทรัพย์  จำนวน 2 ราย พยายามฆ่า จำนวน 2 ราย ลักทรัพย์        จำนวน 22 ราย ยักยอกทรัพย์  จำนวน 20 ราย ฉ้อโกงทรัพย์ จำนวน 23 ราย ความผิดอื่นๆ ตาม ป.อาญา  จำนวน 35 ราย  ความผิดอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.อาญา จำนวน 24 ราย

……………………………

แสดงความคิดเห็น