จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 57 ตำแหน่ง

วันนี้ ( 4 ก.ค.) ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายนรา เหล่าวิชยา ศึกษาธิการภาค 17 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ในฐานะคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายวิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในฐานะคณะอนุกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

โดยก่อนเข้าห้องสอบได้สแกนร่างกาย ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าสอบ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างเข้มงวด สำหรับวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนในวิชาการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานในหน้าที่ จะประกาศผลผู้ได้ผ่านการคัดเลือกภาค ก ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ต่อไป โดยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก มีตำแหน่งว่างในระดับประถมศึกษา 29 ตำแหน่ง ระดับมัธยมศึกษา 28 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 57 อัตรา

////////////////

แสดงความคิดเห็น