ชื่นชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบเสื้อสามารถนักเรียนเก่ง สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

วันนี้ ( 10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบเสื้อสามารถและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้คะแนน o-net เต็ม 100 คะแนน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ราย ดังนี้ เด็กหญิงญาดา เรืองฤทธิ์ เด็กหญิงชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ เด็กหญิงกัญญามาศ สุขเกษม เด็กหญิงกฤตินา เครือกนก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 จำนวน 6 ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชมพู แก้วสูงเนิน นางสาวบาริฏา จำลองราษฎร์ นางสาวพรชิตา แจงทอง นางสาวกัญญาภัค สดโพธิ์ นางสาววรมล หอมอบ นางสาวอังศิณี จันทร์เกษม

นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 เต็ม 100 คะแนน ได้แก่ นางสาวพรชิตา แจงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3การมอบเสื้อสามารถและรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีและตั้งใจเรียนจนทำให้ผลคะแนนการสอบออกมาดี และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และให้เป็นแรงบัลดาลให้แก่นักเรียนรุ่นต่อๆ ไปด้วย

//////////

 

แสดงความคิดเห็น