ตรวจสถานบันเทิงเข็มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid -19


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 – 24.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ จนท.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกตรวจสถานบริการที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามแบบประเมิน THAi STOP COvic ในการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย และการลงเวปไทยชนะ ซึ่งสถานบริการต่างยินดีปฎิบัติตามที่คณะตรวจแนะนำ

แสดงความคิดเห็น