นอภ.เมืองพิษณุโลกนำกำลังตรวจค้นการส่งพัสดุในสถานีขนส่งผู้โดยสารป้องกันขนยาเสพติด

เมื่อเวลา  10.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2563    นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พร้อมสุนัขตำรวจ ปลัดป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ปคม. และชุด DOPA 37 บูรณาการ ร่วมตรวจค้นการขนส่งพัสดุทางรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าพร้อมพัสดุภัณฑ์ แผนปฏิบัติการพิเศษในโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจสถานประกอบการขนส่งและพัสดุภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการพิษณุโลก โมเดลห่างไกลยาเสพติด 2563

ในวันนี้ได้ตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 และ สถานีผู้โดยสารแห่งที่ 2 (อินโดจีน) โดยการนำสุนัขตำรวจดมกลิ่นพัสดุภัณฑ์ และเครื่องสแกน เพื่อหาสิ่งของผิดกฎหมาย ในครั้งนี้ได้สแกนพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายอาวุธปืน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเพื่อหาเจ้าของกล่องพัสดุ มาสอบถามข้อเท็จจริงต่อไป

//////////

แสดงความคิดเห็น