อีกหนึ่งตัวอย่าง..ผลิตน้ำประปาให้โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง พร้อมขายให้ชุมชน นำรายได้เป็นทุนการศึกษานักเรียน

วันนี้ ( 21 ก.ค.) ดร.บุปผา  ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม เปิดเผยว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงบประมาณ จำนวน  1.3 ล้าน ในการขุดเจาะบ่อดาลลึก 86 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้โรงเรียน ทั้งนี้ได้มอบชุดอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำเพื่อทำการผลิตประปาให้กับโรงเรียนท่าทองพิทยา ซึ่งมีนักเรียนและครูอาจารย์กว่า 300 คนได้ใช้ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาโรงเรียนมีปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้เนื่องจากน้ำที่ สูบได้จากบาดาลเดิมมีปัญหาขุ่น มีตะกอนไม่สามารถมาดื่มกินได้ ทางโรงเรียนต้องใช้วิธีซื้อน้ำมาบริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

หลังจากรับมอบบ่อบาดาลและเครื่องกรองน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้โรงเรียนสามารถผลิตน้ำดื่มและน้ำประปา โดยคุณภาพน้ำที่ผลิตสามารถดื่มได้มาตรฐานจนทางโรงเรียนได้มีการจัดจำหน่ายเป็นน้ำขวดสะอาดทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงได้ซื้อในราคาถูกเพราะปัญหาน้ำสะอาดไม่ได้เกิดขึ้นกับโรงเรียนท่าทองเท่านั้นหากแต่ชุมชนตำบลท่าทองกว่า 600 ครัวเรือนก็ประสบปัญหาไม่ต่างกัน แต่ละปีโรงเรียนจะมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำกว่า 70,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าว สามารถนำไปพัฒนาชุดกรองน้ำ และที่เหลือยังจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้อีกด้วย

ด้วยความสามารถในการผลิตน้ำสะอาดของโรงเรียนท่าทองพิทยาคม มีปริมาณมากพอที่จะส่งต่อระบบท่อไปที่โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมที่มีนักเรียนและครูกว่า 200 คนได้มีน้ำสะอาดใช้   นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผอ.โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) กล่าวว่า ทางโรงเรียนต้องขอบคุณโรงเรียนวัดท่าทอง และ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ทำให้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาน้ำสะอาดได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนในการจัดหางบประมาณในการวางท่อส่งน้ำมาที่โรงเรียนเป็นผลสำเร็จ พร้อมกับต่อท่อกรองน้ำที่สะอาดนักเรียนสามารถดื่มน้ำประปาได้เลย  และก็ทราบว่าตอนนี้ทางชาวบ้านในชุมชนก็ได้อาศัยน้ำที่นี่ด้วยเนื่องจากมีคุณภาพดี ราคาถูกและถือเป็นการสนับสนุนโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

ด้านนายสามารถ ฉิมนาค ชาวบ้าน ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่มาซื้อน้ำดื่มสะอาด ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน ไม่ค่อยสะอาดเท่าใดนัก แต่หลังจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาขุดบ่อบาดาลให้กับโรงเรียน จนโรงเรียนสามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาด จึงได้มาอุดหนุนโรงเรียน เพื่อสร้างรายได้นำงบประมาณเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนอีกด้วย

DCIM100MEDIADJI_0282.JPG

 

 

////////////

 

แสดงความคิดเห็น