ททท. เปิดล่องแก่งลำน้ำเข็ก  ฤดูกาลท้าทายสายน้ำ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ที่ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้าง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ  บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นหนึ่งกิจกรรมช่วงฤดูฝนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กึ่งผจญภัย ที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย ทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ซึ่งกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กมีความท้าทายตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 สำหรับผู้ล่องแก่งมือใหม่จนถึงระดับนักล่องแก่งตัวยง ล่องผ่านแก่งต่างๆ ทั้งหมด 17 แก่ง ระยะทางประมาณ 8 กิโลมตร เริ่มจากกิโลมตรที่ 52 ถึงกิโลมตรที่ 44 ใช้เวลาในการล่องประมาณ 2-3  ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ แต่นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะได้รับฟังคำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ก่อนการล่องแก่งทุกครั้ง ประกอบด้วย การฝึกหัดพาย, การลอยตามกระแสน้ำ, การขึ้นลงแพยาง และการรับฟังคำสั่งนายหัว-นายท้ายจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการล่องแก่งที่ได้มาตรฐานสากล โดยนักท่องเที่ยวจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ชูชีพ และหมวกนิรภัย ที่จะช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ททท. สำนักงานพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “ล่องแก่งเก็บขยะ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของลำน้ำเข็ก ซึ่งเป็นส้นทางในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว นอกจากจะได้รับความสนุกสนานท้าทายจากกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กแล้ว ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR: Corporate Social Responsibility) เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนัก และร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ ด้วยการร่วมกันลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจกทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นการส่งสาส์นไปยังนักท่องเที่ยวว่า “ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” พร้อมแล้วที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามาท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5525 2742-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ Facebook Fanpage ททท.สำนักงานพิษณุโลก www.facebook.com/TAT.Phitsanulok

///////////

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น