กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม  2563 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคล กองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วัดจุฬามณี และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่  23 – 30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนอีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี

นอกจากนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีมอบโค จำนวน 23 ตัว ให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ทหารกองประจำการที่ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือทหารกองหนุนที่มีฐานะยากจนโดยแบ่งให้หน่วยเป็นผู้ดำเนินการดังมีรายละเอียดดังนี้  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1 คู่  กองทัพน้อยที่ 3 จำนวน 1 คู่  กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 2 คู่  กองพลพัฒนาที่ 3  จำนวน 2 คู่  กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำนวน 2 คู่  มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน  3 ตัว และวัดจุฬามณี จำนวน 2 คู่

แสดงความคิดเห็น