จิตอาสา มทบ.39 ลอกผักตบชวาคืนน้ำใสให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 พลตรีทวีศักดิ์วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานในสังกัด พร้อมเครื่องมือเข้าดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา ในแหล่งน้ำเก็บน้ำบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ในกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมดำเนินงานทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรนครไทย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 315 สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงทั้งนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เข้าดำเนินการขุดลอกกำจัดผักตบชวา และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ แหล่งเก็บน้ำบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือหนัก จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 และรถบรรทุก 6 ล้อเทศบาลตำบลนครไทยเพื่อให้พื้นที่บริเวณแหล่งน้ำแห่งนี้  ซึ่งมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อันตรายต่างๆมากมาย และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมีได้เต็มที่  และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพราะอยู่ใกล้ที่พักอาศัยของบุคลากร  ตลอดทั้งเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล  ให้มีสภาพความพร้อมต่อการใช้งาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

แสดงความคิดเห็น