จ.พิษณุโลก​เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติบนทางหลวงหมายเลข 11​

วันที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2563 เวลา 08.30 น.​ นายพิพัฒน์​ เอกพาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ บริเวณทางหลวงหมายเลข 11​ถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก​ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างขึ้นตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น​ กระทรวงมหาดไทย
โดยจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ถนนสายพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ กิโลเมตรที่ 259 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ​ จังหวัดพิษณุโลก​ได้คัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ภาพพระราชกรณียกิจ​ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมือง
สำหรับกิจกรรมในวันนี้​ เป็นพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ​ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในห้วงวันที่​28​ ​- 31 กรกฎาคม​ 2563 พร้อมทั้งมีการถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​การถวายสัตย์ปฏิญาณของจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ​ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี​ การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม​ และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

แสดงความคิดเห็น